loading

Fysiotherapie

De ziekte van Parkinson kan er langzaam voor zorgen dat de mobiliteit achteruit gaat met als gevolg dat spierkracht, conditie, coördinatie verminderen. Door deze achteruitgang kunnen er allerlei problemen ontstaan bij de uitvoering van activiteiten van het dagelijkse activiteiten zoals bijvoorbeeld opstaan uit bed of van een stoel, wassen, aankleden en lopen. Bij de ziekte van Parkinson richt de fysiotherapeutische behandeling zich veelal op het voorkomen, stabiliseren of verminderen van deze problemen. Ook kan de fysiotherapeut helpen bij het opbouwen of onderhouden van je conditie en de verbetering van specifieke dagelijkse activiteiten zodat het activiteitenniveau zolang als mogelijk op een zo hoog als mogelijk niveau blijft. Bij Parkinsonpatiënten is het een belangrijke en veel voorkomende strategie om cues aan te leren waarmee er alternatieve strategieën worden aangeleerd om zo lang als mogelijk zelfstandig te kunnen blijven functioneren. Welke strategie er wordt getraind is afhankelijk van de specifieke problematiek bij de patiënt.

Na verwijzing van de huisarts of specialist voert de fysiotherapeut een onderzoek uit en bespreekt deze met u. Hierop wordt vervolgens samen met u een behandeling voor opgesteld. Tijdens de behandeling werkt de fysiotherapeut samen met andere Parkinson gespecialiseerde zorgprofessionals om de behandeling zo optimaal mogelijk op u af te stemmen.

U kunt de fysiotherapeut bezoeken in de praktijk maar komt ook bij u thuis als dat vanwege de behandeling de voorkeur heeft .