loading

Logopedie

Parkinson heeft een grote invloed op uw communicatie. Hoort u vaker: ‘ik versta je niet’ of ‘zeg dat nog eens’? Dan is het van belang dat u op een goede manier leert om duidelijker te spreken. Ook kan het zijn dat u de draad van het verhaal kwijtraakt of steeds vaker ‘er niet op komt’
Heeft u problemen met eten, drinken en/of slikken? Valt u af zonder duidelijke reden?
De logopedist onderzoekt welke beperkingen er zijn op het gebied van de adem, stem, uitspraak, woordvinding, eten en drinken. Ze helpt u bij het verbeteren en in stand houden van de communicatie.

Voor wie is logopedie bedoeld?

De logopedist behandelt en begeleidt Parkinsonpatiënten met communicatie problemen:

  • zachte en hese stem
  • monotoon stemgeluid
  • mompelende uitspraak
  • slechte verstaanbaarheid
  • woordvindingsproblemen
  • speekselverlies
  • kauw- en slikproblemen
Behandeltraject logopedie

Nadat u door uw behandelend arts naar de logopedist bent verwezen, maakt de logopedist een afspraak voor een logopedisch onderzoek. Het onderzoek begint met het stellen van vragen over uw klachten en bestaat verder uit een onderzoek naar: kwaliteit en luidheid van de stem, kwaliteit van de articulatie, patroon en volume van de ademhaling, melodie en tempo van het spreken, mimiek, kauwen en slikken, verlies van speeksel en de mogelijkheden om uw klachten door middel van oefenen te verminderen.

Afhankelijk van de resultaten van het onderzoek, geeft de logopedist een behandeladvies dat is afgestemd op uw problematiek, maar ook op uw mogelijkheden en de mogelijkheden van uw partner of mantelzorger.

Meestal wordt gewerkt volgens de PLVT (Pitch Limited Voice Treatment), een methode om in relatief korte tijd het spreken beter verstaanbaar te maken. Bij kauw- en slikproblemen werkt de logopedist nauw samen met de diëtist

Duur van de behandeling

De duur van de behandeling is afhankelijk van uw hulpvraag en belastbaarheid. De logopedist kan ook bij u thuis komen.